Die oplossing vir Afrika se probleme


Die oplossing vir Afrika se probleme

VryeAfrikaan, Vol. 2(29). 21 October 2005.

Prof James Blignaut

Dit is onmoontlik om aan ’n buitelander te verduidelik waarom ’n mens die Afrikaan uit Afrika kan haal, maar nooit die Afrika uit die Afrikaan nie. Nadat ek by verskeie geleenthede deur Europa en die VSA getoer het, het ek elke keer verlang om op Afrikaanse bodem terug te wees. Maar ja, Afrika het herstelwerk nodig, ernstige herstelwerk, om eksak te wees. Dit is nie goed genoeg om oor die skoonheid van Afrikalandskappe en die vriendelikheid van sy mense te romantiseer terwyl sy infrastruktuur aan flarde lê en die omgewing, dieselfde pragtige landskappe wat die tema van soveel verhale is, ten gronde gerig word nie. Terwyl sowel die mensgemaakte as natuurlike kapitaal agteruitgaan, ly die mense van Afrika vanweë siekte, wanvoeding, armoede en ’n ernstige verlies aan selfrespek, en bygevolg ’n verlies aan maatskaplike kapitaal. Hierdie agteruitgang en krimpende kapitaalbasis vind plaas terwyl ons ’n ekonomiese stelsel het wat dié wat nie het nie, in kettings slaan, terwyl dit diegene bevoordeel wat wel oor hulpbronne en vaardighede beskik, en in die proses nog ernstiger verskraling van menslike en kapitale voorraad tot gevolg het. Dit roep om drastiese maatreëls om die agteruitgang van die toestand te stuit en om te swaai.

http://www.vryeafrikaan.co.za/lees.php?id=385

Browse these categories as well: Articles in other languages (view from English version of site), Africa