Energie, ekonomie, ekologie: die onlosmaaklike band


Energie, ekonomie, ekologie: die onlosmaaklike band

VryeAfrikaan, Vol. 2(31). 18 November 2005.

Prof James Blignaut

Die mees algemeen gebruikte definisie van ekonomie is dat dit die studie is van die skaarsheidsprobleem wat ontstaan as gevolg van onbeperkte behoeftes maar slegs beperkte middele. Nog ’n moontlikheid is om ekonomie te beskou word as die bestuur van die huishouding, wat berus op die Griekse woord waaruit die woord ekonomie ontstaan het, naamlik oikonomia. Laasgenoemde bestaan uit twee woorddele, naamlik oikos (‘huis’) en nomos (‘wet, reël’), en word verklaar as ‘huishoudelike bestuur’ of ‘die wet van die huishouding’. Nog ’n aanneemlike definisie, wat ek hier gaan gebruik, is om ekonomie te beskou as die studie van transformasie, of van materiaaldeurset, waardeur produsente verskillende materiale omsit in of transformeer tot goedere en dienste vir die gebruik en genieting van verbruikers.

http://www.vryeafrikaan.co.za/lees.php?id=407

Browse these categories as well: Articles in other languages (view from English version of site), Africa